Khimprom: , 429952, Chuvashskaya Republic, Novocheboxarsk, 429,952 Novocheboksarsk St. Industrial, 101

Khimprom

Country Russia
City
Address 429952, Chuvashskaya republic, Novocheboxarsk, 429,952 Novocheboksarsk st. Industrial, 101
Phone (8352) 73-50-10
Contact person
0.4076:0.97MB