LTD Transformer: , 606000, Nizhegorodskaya Oblast, DZERZHINSK, East Industrial Region "Himmash", Vostochnoye Highway, 9 Km. Building ¹ 1.

LTD Transformer

Country Russia
City
Address 606000, Nizhegorodskaya oblast, DZERZHINSK, East industrial region "Himmash", Vostochnoye Highway, 9 km. building ¹ 1.
Phone +7(8313) 27-22-16, +7(8313) 27-22-03, +7(8313) 27-23-10
Contact person
0.7225:0.94MB