Vyatkastrojdetal-plus LLC: , 610035, Kirovskaya Oblast, Kirov, Proisvodstvennaya Street, 21 A

Vyatkastrojdetal-plus LLC

Country Russia
City
Address 610035, Kirovskaya oblast, Kirov, Proisvodstvennaya Street, 21 a
Phone (8332) 522-661, 521-121, ôàêñ (8332)51-33-22
Contact person
0.9313:0.93MB